شرایط گارانتی


در این بخش می توانید شرایط گارانتی محصولات لوازم خانگی گروه صنعتی انتخاب را مشاهده نمایید.

شرایط ضمانت: • نصـب و راه انـدازی ، تعمیر و تعویض قطـعات توسـط نمـایندگان مجـاز انتخـاب سـرویس انجـام شده باشد. • محصول برای مصارف خانگی استفاده شده باشد. • جهت دریافت خدمات ، ارائه کارت گارانتی هولوگرام دار به سرویسکار مجاز انتخاب سرویس الزامی است، لطفاً در حفظ و نگهداری کارت ضمانت کوشا باشید .

مدت ضمانت برای انواع یخچال و یخـچال فریزر و سایدبای ساید از تاریخ نصب کالا به مدت 24 ماه می باشد. • مدت زمان ضمانت کمپرسـور انواع یخچال ، فریزر، یخچال فریزر و ساید به مدت 60 ماه از تاریخ نصب محصول می باشد. •ضمانت ویژه برای قطعات خاص، از زمان نصب تنها به محصـولاتی تعلق می گیرد که برروی محــصول برچـسب هولوگــرام مـربوطه الصاق شده باشد.

• مدت زمان پشتیبانی فنی و قطعات 10سال پس از تاریخ نصب خواهـد بودکه می بایـست توسـط تکـنسین ها و نماینـدگان مـجاز انتخـاب سرویس انجام شود. • کلیه هزینه ها اعم از ایاب ذهاب، قطعات واجرت تعمیرات در این دوره (دوره پس از اتمام ضمانت) به عـهده مصرف کننده می باشد.

•هزینه نصـب، آموزش، راه اندازی و ایاب و ذهاب(محدوده شهری)ونمایندگان مجاز برای اولین بار و تعمیر محـصول در دوره ضمانت به عهده شرکت انتخاب سرویس می باشد. •هزینه تعویض لوازم جانبی ، قطعات مصرفی ، فیلتر ، خـدمات اضافـه از قبیـل لوله کشی، سیم کشی و آماده سازی محـل نصـب اعم از نصـب اتـصالات و.... به عـهده مصرف کننده می باشد.

• آسیب دیدگی و صدمات ناشی از ضربه ،سقوط، حمل ونقل، نوسانات برق، تماس یا نفوذآب، رطوبت و موادشیمیایی، زنگ زدگی و پوسیدگی، آتش سوزی و حوادث طبیعی. • بدنه و کلیه موارد شکستنی (از قبیل شیشه طبقات ، کشوها و ...) • استفاده نادرست و نامتعارف از دستگاه (عدم توجه به دستورالعملهای مندرج در دفتر چه راهنما) • دستگاه هایی که توسط اشخاصی غیر از تکنسین ها و نمایندگان مجاز انتخاب سرویس نصب، دستکاری و یا تعمیر شده باشند. • تغییر محل نصب و یا هر نوع تعمیر توسط مصرف کننده، ضمانت دستگاه را باطل نموده و عواقب و خطرات احتمالی آن به عهده مصرف کننده می باشد. • ضمانت نامه مفقود و یا متن آن مخدوش شده باشد.

• نصـب و راه انـدازی ، تعمیر و تعویض قطـعات توسـط نمـایندگان مجـاز انتخـاب سـرویس انجـام شده باشد. • محصول برای مصارف خانگی استفاده شده باشد. • جهت دریافت خدمات، ارائه کارت گارانتی هولوگرام دار به سرویسکار مجاز انتخاب سرویس الزامی است، لطفاً در حفظ و نگهداری کارت ضمانت کوشا باشید . • اشکالات ناشی از فرستنده های تلویزیونی و آنتن ها و فرستنده های مخابراتی شامل ضمانت نمی گردد.

• مدت ضمانت برای انواع تلویزیون از تاریخ نصب کالا به مدت 24 ماه و محصولات سینمای خانگی و DVD Player از تاریخ تولید به مدت 24 ماه می باشد. • ضمانت ویژه برای قطعات خاص از زمان نصب تنها به محصولاتی تعلق می گیرد که بر روی محصول برچسب هولوگرام مربوطه الصاق شده باشد.

• مدت زمان پشتیبانی فنی و قطعات اصلی 10 سال پس از تاریخ نصب خواهد بود که می بایست توسط تکنسین ها و نمایندگان مجاز انتخاب سرویس انجام شود. • کلیه هزینه های مربوطه اعم از ایاب ذهاب ، قطعات و اجرت تعمیرات در این دوره (دوره پس از اتمام ضمانت) به عهده مصرف کننده می باشد.

• هزینه نصب ، آموزش ، راه اندازی و ایاب و ذهاب (محدوده شهری) سرویسکاران مجاز برای اولین بار و تعمیر محصول در دوره ضمانت، به عهده شرکت انتخاب سرویس می باشد. • هزینه خدمات اضافی از قبیل نصب آنتن ، سیم کشی و آماده سازی محل نصب محصول و انواع پایه دیواری و .... به عهده مصرف کننده می باشد. • هزینه انواع لوازم جانبی شامل ریموت کنترل ، باتری ، شارژر باطری ، عینک ، محافظ برق ، پایه دیواری ، محافظ صفحه نمایش و اسپری پاک کننده صفحه نمایش، به عهده مصرف کننده می باشد.

• آسیب دیدگی و صدمات ناشی از ضربه ، سقوط، حمل و نقل، نوسانات برق، تماس یا نفوذ آب، رطوبت و مواد شیمیایی، آتش سوزی و حوادث طبیعی. • صدمات یا خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط محصول با سایر دستگاه ها ، تجهیزات یا لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب • صدمات ناشی از نصب و یا بروز رسانی هر نوع فایل ، نرم افزار یا Firmware • صدمات ناشی از نظافت صفحه نمایش و پنل محصول با هر وسیله یا ماده شوینده . • استفاده نادرست و نامتعارف از دستگاه (عدم توجه به دستورالعمل های مندرج در دفتر چه راهنما). • دستگاه هایی که توسط اشخاصی غیر از تکنسین ها و نمایندگان مجاز انتخاب سرویس نصب، دستکاری و یا تعمیر شده باشند. • تغییر محل نصب و یا هر نوع تعمیر توسط مصرف کننده، ضمانت دستگاه را باطل نموده و عواقب و خطرات احتمالی آن به عهده مصرف کننده می باشد. • ضمانت نامه مفقود و یا متن آن مخدوش شده باشد.

• نصـب و راه انـدازی ، تعمیر و تعویض قطـعات توسـط نمـایندگان مجـاز انتخـاب سـرویس انجـام شده باشد. • محصول برای مصارف خانگی استفاده شده باشد. • جهت دریافت خدمات، ارائه کارت ضمانت هولوگرام دار به سرویسکار مجاز انتخاب سرویس الزامی است، لطفاً در حفظ و نگهداری کارت ضمانت کوشا باشید .

• مدت ضمانت برای انواع لباسشویی اتوماتیک و ظرفشویی از تاریخ نصب کالا به مدت 18 ماه می باشد. • ضمانت ویژه برای قطعات خاص از زمان نصب تنها به محصولاتی تعلق می گیرد که بر روی محصول برچسب هولوگرام مربوطه الصاق شده باشد.

13